Fællesgården


  Tilbage  
     
  Gårdreglement  
     
     
     
     
    
     
     
 

Ejendommen er en del af en boligkarré, som udgør en lukket rektangulær firkant, hvor der i midten er én stor fællesgård. Denne fællesgård er administreret af Københavns Kommunes "Grønne gårde", som står for vedligeholdelsen af denne, og hvor samtlige 16 ejendomme der omkranser gården betaler for dette efter den enkelte ejendoms størrelse. Som samarbejdspartner for denne fællesgård er der blevet nedsat et Gårdråd, som består af en repræsentant fra hver ejendom, som træffer beslutninger omkring de ting der skal ske i fællesgården, og som videreformidler disse til de enkelte ejendommes bestyrelser.