Gårdreglement


  Tilbage
   
  Til forsiden
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
  Gårdreglement for gården tilhørende ejendommene Marstalsgade 24-46, Ndr. Frihavns gade 83-101, Strandboulevarden 70 og Østbanegade 111 vedtaget i Gårdrådet 10/9-1995 og godkendt i kommunens gårdrydningskontor.

1. Gård og fællesanlæg må benyttes af alle karreens beboere.

2. Gården er privat og personer, der ikke er bosat eller beskæftiget i de ovennævnte ejendomme, har ikke adgang til gård og fællesanlæg, medmindre det drejer sig om private gæster.

3. Gennemgange:
Gennemgangene Ndr.Frihavnsgade 83 og 101 er fælles for hele karreen, og intet må henstilles eller henlægges i disse 2 gennemgange af hensyn til fri passage for renovation, brandvæsen, politi m.m.
I såvel fælles gennemgange som øvrige mellemgange skal samtlige døre og porte holdes aflåst døgnet rundt, således at kun personer med lovligt ærinde har adgang til gård og anlæg.
Døre og porte må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at hindre lukning.
Nøgler til døre og porte må ikke overdrages til uvedkommende.

4. Legepladserne er fortrinsvis beregnet for karreens mindre
børn. Større børn må ikke ved voldsom leg hindre de små i at benytte legepladserne
Boldspil må alene ske med bolde af plastisk materiale og må kun udøves af mindre børn. Voksne og børn over 7 år må ikke spille bold i gården.
Skader forårsaget af leg eller boldspil medfører erstatningspligt.

5. Privat medbragt legetøj (f.eks. dukkevogne, legecykler,
løbehjul etc.) må ikke efterlades i gården, men skal ved legetids ophør fjernes af børnene eller deres familie.

6. Leg og ophold i renovationsrum storskraldrum, gårdmandsrum og gennemgange er ikke tilladt.

7. Hærværk på gårdens fællesanlæg (f.eks. planter, møbler, legeredskaber og øvrige installationer) medfører erstatningspligt.

8. Der må ikke henstilles kasserede møbler, kasser og lignende i gården. Storaffald skal lægges i storskraldrummet.

9. Fodring af dyr og fugle samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.
Privatejede dyr må kun have ophold i gården, når de er i snor og under konstant opsyn. Luftning af dyr i gården er ikke tilladt, men skulle der alligevel ske et "uheld", skal dyrets efterladenskaber fjernes øjeblikkelig.

10. Sengetøj, tæpper eller vasketøj, som hænger til tørre eller udluftning fra vinduerne, må ikke være til gene for andre beboere.

11. Parkering af cykler, knallerter, motorcykler og lignende er ikke tilladt i gården.

12. Voksne og børn over 7 år må ikke cykle i gården. Knallert- og motorcykelkørsel er selvsagt strengt forbudt. De eneste motorer, som må startes i gården, er gårdmandens redskaber.

13. Benyttelse af radiomodtagere, musikinstrumenter og lignende må ikke være til gene for andre beboere.
Efter kl. 21 bør såvel børns som voksnes lyde dæmpes, og efter kl. 24 skal der være ro i gården.

14. Karreens beboere samt deres eventuelle gæster har pligt til at efterkomme enhver henstilling fra gårdrådsmedlemmerne

Vedrørende dette Ordensreglement.

15. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement, og kan i givet fald medføre opsigelse af lejemål i overensstemmelse med lejeloven eller fortabelse af beboelsesret i overensstemmelse med andelsbolig/ejerforenings vedtægter.
Vedrørende ordensreglement for de enkelte ejendomme henvises til disses bestyrelser.