Referat af ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen

Marstalsgade 28-32 2100 København Ø.

Afholdt torsdag den 10. juni 1998 i fællesgården ud for nr. 30.

Der var fremmøde af:

Lejl. 1, Birgitte S. Petersen

Marstalsgade 32, st. tv. 27/1000

Lejl. 4, Henriette Hvas

Marstalsgade 32, 1. th. 29/1000

Lejl. 5, Eva Molin

Marstalsgade 32, 2. tv. 27/1000

Lejl. 13, Carsten Jellesen

Marstalsgade 30, st. tv. 52/1000

Lejl. 14, Hans Pauli Sundstein

Marstalsgade 30, 1. tv. 27/1000

Lejl. 18, Frank Hulgaard Jensen

Marstalsgade 30, 3. tv. 27/1000

Lejl. 25, Fatma Chirout Andersen

Marstalsgade 28, st. th. 30/1000

Der var fuldmagt fra:

Lejl. 3, Jesper Sørensen

Marstalsgade 32, 1. tv. 27/1000

Lejl. 10, Anne & Jan Clemmesen

Marstalsgade 32, 4. th. 29/1000

Lejl. 12, Dan Egelund

Marstalsgade 32, 5. th. 27/1000

Lejl. 23, Niels Bentler

Marstalsgade 30, 5. th. 26/1000

Lejl. 27, Allan Hertz

Marstalsgade 28, 1. th. 30/1000

Lejl. 35, Steen Christensen

Marstalsgade 28, 5. th. 27/1000

I alt 385/1000

Fra administrationen deltog Jesper Søgaard og Henrik Christiansen.

 

Administrator Jesper Søgaard bad om formandens tilladelse til at indlede mødet, hvilket han fik, og bød herefter velkommen til generalforsamlingsdeltagerne.

Herefter gik han over til dagsordenens pkt. 1.

1) Valg af dirigent & referent

Bestyrelsen indstillede administrator Jesper Søgaard til valg som dirigent, og medadministrator Henrik Christiansen til valg som referent

Disse blev valgt.

Jesper Søgaard takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Herefter gik han videre i dagsordenen for generalforsamlingen.

2) Valg af kasserer

Eva Molin, Marstalsgade 32, 2.tv. indvilligede i at genopstille som kasserer, og blev genvalgt hertil.

3) Valg af tre medlemmer til bestyrelsen

Jesper Sørensen, Marstalsgade 32, 1.tv., Frank Hulgaard Jensen, Marstalsgade 30 3.tv. og Carsten Jellesen, Marstalsgade 30 st.tv. kandiderede til de 3 bestyrelsesposter, og alle 3 blev valgt ind i bestyrelsen.

4) Valg af 2-3 suppleanter

Som 1. suppleant blev Dan Egelund valgt, og som 2. suppleant blev Henriette Hvas valgt.

5) Eventuelt

Der blev spurgt om hvem der står for udskiftningen af navneskiltene til porttelefonerne. Formand Hans Pauli Sundstein oplyste at det var vicevært Bo Nielsen, der står for dette.

Herefter hævede dirigenten mødet, og takkede for god ro og orden.

Referent: Henrik Christiansen

Tilbage til generalforsamlingsreferats oversigten Tilbage til ejerforeningens hjemmeside